• Børnepolitik

  Visionen for børnepasningsområdet er, at alle børn i Jammerbugt Kommune får et sundt, trygt og godt liv.

  Gå til Side
 • Udeliv

  Vi vægter udelivet og naturen højt. Derfor er vi ofte ude på legepladsen eller på ture i lokalområdet.

  Gå til Side
 • Samling

  Vi har samling i grupperne hver dag inden frokost. Vi læser og fortæller historier. Vi synger og dramatiserer.

  Gå til Side
 • Ture ud af huset

  Vores ture foregår især i lokalområdet og vi varierer gerne mellem de forskellige muligheder.

  Gå til Side
 • Fælles projekter

  Vi har i løbet af året flere projekter på tværs af huset. Vi fordyber os i et bestemt emne, som for eksempel kan være årstidsbestemt.

  Gå til Side
 • Dagsrytme

  Vi vil gerne give dit barn en god og rolig modtagelse, når I kommer.

  Gå til Side
 • Fagpersoner

  Vi har et "Kompetence Forum" i børnehaven, hvor en psykolog og talepædagog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) mødes jævnligt sammen med børnehavens leder og pædagoger.

  Gå til Side
 • Smiley ordning

  Skovsgård Børnehave og Vuggestue har siden 2002 haft madordning.

  Gå til Side
 • Mad i øvrigt

  Vi tilbyder morgenmad i børnehaven til de børn, der kommer før klokken 8.00. Børnene kan vælge mellem havregryn og rugbrød og indimellem suppleres med andre brødsorter. Vi serverer frugt hver formidda...

  Gå til Side
 • Pædagogisk læreplan

  Pædagogisk læreplan § 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen i alderen fra 3 år og frem til skolestart. Hvi...

  Gå til Side