Fagpersoner

Vi har et "Kompetence Forum" i børnehaven, hvor en psykolog og talepædagog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) mødes jævnligt sammen med børnehavens leder og pædagoger.

Andre fagpersoner deltager ved behov - for eksempel sundhedsplejerske og ergoterapeut.

Vi er glade for disse møder, hvor vi blandt andet får drøftet forskellige arbejdsmetoder, som vi kan bruge, hvis vi er kørt fast i et problem.
Kompetence Forum skal ses som et led i den tidlige indsats.
Møderne holdes cirka hver anden måned eller efter behov.

Kontakt

Skovsgård Børnehave og Vuggestue

Niels Juels Vej 1
9460 Brovst
Tlf.: 72578440

bsk@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
kl. 6.15 - 17.00

Fredag
kl. 6.15 - 16.00

 

Her bor vi

Niels Juels Vej 1  9460 Brovst