Læreplaner

Ifølge bekendtgørelsen om temaer og mål i De pædagogiske læreplaner står der blandt andet i kapitel 1 § 1:

"Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Det pædagogiske personale skal sikre, at der bliver sat focus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til barnets forskellige forudsætninger.
Læringen skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til fritidsliv og skolen."

I Skovsgård Børnehave mener vi, at en forudsætning for læring er, at børnene føler sig trygge. Derfor vil vi gerne skabe en dagligdag med nærværende voksne, som gør, at barnet føler sig set og hørt.

Vi møder barnet med anerkendelse og respekt.
Børnene skal have tid og mulighed for at lege og udvikle venskaber.

Vi giver børnene gode oplevelser, som de kan bygge videre på. Der skal være plads til børnenes ideer.

Vi mener, det er vigtigt med en god stemning i huset, som er præget af glæde og sjove indfald.

Vi vægter et engageret personale, som får mulighed for at arbejde både målrettet og spontant, og som skal have stor indflydelse på de daglige aktiviteter og den overordnede planlægning.

Vi vægter det tætte forældresamarbejde højt og gør en stor indsats for at modtage det enkelte barn.

Vi er en personalegruppe, der støtter hinanden i det daglige og i særlige situationer.

Vi mener, det er betydningsfuldt, at vi har en god omgangstone og viser interesse for hinanden, samt at vi supplerer hinanden, hvor vi bedst kan.

Her kan du læse hele den pædagogiske læreplan i pdf-fil.

(Du skal bruge Adobe Reader for at kunne læse filen. Programmet kan hentes via link i højre side)

Kontakt

Skovsgård Børnehave

Niels Juels Vej 1
9460 Brovst
Tlf.: 72578440

bsk@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
kl. 6.15 - 17.00

Fredag
kl. 6.15 - 16.00

 

Nyttige links

Download Adobe Reader

Her bor vi

Niels Juels Vej 1  9460 Brovst