Fri for mobberi

Vi bruger som udgangspunkt den anerkendende pædagogik.

Se pjecen Det gode samspil i pdf.

Vi støtter børnene i at indgå venskaber.

Vi opfordrer børnene til at hente en voksen ved drillerier, de ikke selv kan håndtere.

Vi lærer børnene at takle "drillerier". F.eks. lære at sige fra, aflæse andre, respekt for et NEJ og STOP.

Vi snakker med det enkelte barn og afholder i perioder interviews, hvor vi hører om børnenes trivsel.

Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og drage omsorg.
Vi afholder forældresamtaler vedrørende det enkelte barns trivsel.
Vi har overleveringssamtaler for at lette overgangen mellem de enkelte dagtilbud.

På personalemøder drøfter vi jævnligt, hvordan vi bedst muligt kan støtte børn, som er i risikozonen for negative drillerier. Endvidere har vi fokus på de børn, som er initiativtagere til drillerier. Vi ligger en fælles handleplan i de aktuelle tilfælde. Vi inddrager forældrene, hvor det er hensigtsmæssigt.

Vi er opmærksom på at alle børn har behov for at indgå i fællesskabet og alle gerne vil have en "ven".

Vi arbejder med materialet fra "Fri for mobberi". Hele personalet har været på kursus i metoden.

Kontakt

Skovsgård Børnehave og Vuggestue

Niels Juels Vej 1
9460 Brovst
Tlf.: 72578440

bsk@jammerbugt.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag
kl. 6.15 - 17.00

Fredag
kl. 6.15 - 16.00

 

Nyttige links

Download Adobe Reader

Her bor vi

Niels Juels Vej 1  9460 Brovst